Berita

HARAKA HUMA

HARAKA HUMA

  Haraka Huma merupakan selamatan dan sukuran dari tanaman sebagai hasil bumi  selain padi, seperti jagung, kacang, labu, buah buahan, dan sejenis buah lainnya yang dihasilkan. Sukuran Haraka ini diadakan sebagai tradisi leluhur dalam hal selamatan dan mensukuri hasil bumi, iya padi menjadi makanan pokok saat ini, tetapi dalam sejarah tumbuh dan pertumbuhan kasepuhan, sebelum […]

  Continue Reading
  Januari 28, 2019   No comments
Tutup Nyambut

Tutup Nyambut

Prosesi Tutup Nyambut adalah prosesi yang menjadi pintu akhir masa penanaman padi di Kasepuhan telah berakhir, setelah sebelumnya prosesi mengolah lahan untuk padi ini disebut dengan Prosesi Turun Nyambut, yang kemudian dilanjutkan dengan masa penanaman padi ini yang disebut Ngaseuk. Prosesi ditutupnya masa pengolahan lahan dan masa penanaman padi ini sudah menjadi sebuah tata aturan […]

  Continue Reading
  Januari 28, 2019   No comments
CIPTAGELAR FM

CIPTAGELAR FM

RSC Radio Swara Ciptagelar, Eksis sejak tahun 2004  sebagai wadah media komunikasi Kasepuhan dengan warga kasepuhan,  tayang sebagai media komunitas warga kasepuhan. Ini merupakan karya tangan langsung dari seorang Abah sejak beliau masih duduk dibangku SMP kelas 2 saat beliau sekolah di Cikembar, beliau sudah menguasai frekuensi FM dari belajar secara otodidak hingga bertemu dengan […]

  Continue Reading
  Januari 17, 2019   No comments
Tandur 2018 ( Rice plantation)

Tandur 2018 ( Rice plantation)

Tandur adalah proses tanam padi pesawahan dengan cara menanam padi bergerak mundur, sehingga menjadi Tan-dur, Tanam mundur. Kegiatan menanam padi ini tradisi leluhur yang masih dijalankan oleh  warga kasepuhan  sebagai titipan ke-adatan yang hanya dilaksanakan seklai pada setiap tahunnya , ini mengingat tradisi bertani padi kami warga kasepuhan ciptagelar hanya melaksanakan proses bertani padi sekali dalam […]

  Continue Reading
  November 17, 2018   No comments
NGANGLER

NGANGLER

  Ngangler adalah kegiatan proses mempersiapkan lahan pertanian padi lahan basah yang dikerjakan setelah proses Nyambut dan sebelum proses Tandur (menanam)

  Watch Video
  November 17, 2018   No comments
Sérén Taun Kasepuhan Ciptagelar Anu Ka- 650 Taun

Sérén Taun Kasepuhan Ciptagelar Anu Ka- 650 Taun

Kasepuhan Ciptagelar mangrupa sala sahiji kampung adat anu perenahna di Kabupatén Sukabumi. Ieu kampung geus teu bireuk deui di kalangan wartawan atawa traveling nu resep kana budaya jeung tradisi. Komo saupama aya acara- acara adat anu kawilang gedé saperti Sérén Taun. Tamu timana-mana, ti mimiti mahasiswa nepi ka pejabat samodél gubernur datang ka Kasepuhan Ciptagelar, […]

  Continue Reading
  Oktober 23, 2018   No comments
Sistim Tatanén Masarakat Adat Ciptagelar

Sistim Tatanén Masarakat Adat Ciptagelar

Kampung adat Ciptagelar mangrupa hiji kampung adat anu masih kénéh nyekel tradisi adat kabiasaan nu baheula dilakonan ku karuhun. Salasahijina waé sistim tatanén anu masih kénéh dilakonan numutkeun karuhun baheula nu geus jadi aturan dina adat nu teu meunang dirempak. Salasahijina nya éta kagiatan makaya. Makaya nya éta sistim tatanén atawa melak paré di Kampung […]

  Continue Reading
  Oktober 23, 2018   No comments